Burun Estetiği Nedir ?

Burun estetiği (rinoplasti) burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatıdır. Amaç burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir.

İnsanlar sonradan maruz kalınan travma sonrası veya doğumsal estetik kaygılarla burun estetiğine ihtiyaç duyabilirler ki binlerce insan, güvendiği cerrahlarla bu konuda fikir alışverişinde bulunmaktadır. Estetik kaygının yanı sıra çoğunda burundan nefes almada zorluk veya beraberinde bu zorluğa bağlı gelişen çeşitli ruhsal ve fiziksel problemler vardır. Burun, kişinin yüz yapısı ve genel vücut oranları ile orantılı olmalıdır. Bu oranlar dikkate alınarak, anatomik ve fizyolojik bozukluk olan bölgeye yönelik cerrahi uygulamalar yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır.

Ameliyat öncesi görüşmenin en önemli faydalarından biri hastanın beklentilerinin ve cerrahın bu beklentileri ne kadarını karşılayabileceğinin ortaya konulmasıdır. Cerrah değerlendirme aşamasında hasta tarafından istenen burun şeklini yüzün diğer yapılarına oranına bakarak ve kendi estetik gözünü kullanarak nasıl bir burun şeklinin uygun olacağını hasta ile tartışır. Cerrahın ise zor bir görevi vardır: Hastanın, hasta çevresinin ve kendisinin beğeneceği bir burun yaratmak. Cerrah, rinoplasti adayının dikkate aldığı noktaları belirleyerek hastasının gerçekçi beklentileri veya sıradışı görüşleri olup olmadığını anlamaya ve ameliyat öncesinde burunda düzeltilmesi gereken deformiteleri belirlemeye çalışır. Bunu yaparken kişisel yargılarını, belirli kuralları, oranları, açıları ve geometrik ilişkileri göz önünde bulundurur. Kıkırdakların yapısını, var olan izleri; hastanın yaşını, cinsiyetini ve cildinin karakterini değerlendirir. Estetik ve anatomik değerlendirmeler sonucunda ameliyat planını hazırlar, hastanın ideal bir buruna sahip olması için bu plana uygun tekniği seçer.

Başarılı burun estetiği ameliyatı hasta ve cerrah arasında iyi bir uyumun sonucudur. Ameliyat öncesi görüşmelerde gerçekçi beklentiler ve doktorunuza olan güven başarı ve mutluluğu getirir. Doktorunuz ameliyatınız ile ilgili birçok özel soruya cevap verebilir.

Kişiye Özel Burun Estetiği

Kişiye özel burun estetiği kavramı, kişinin cilt yapısı, yüz hatları ve oranları dikkate alınarak burnun yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Her insanın yüzüne uyan farklı burun yapısının olması kaçınılmazdır ki bu yüzden tek tip burun estetiği günümüzde kabul görmeyen uygulamalardır.

Burun mutlaka kişinin yüz hatlarına uyacak şekilde, büyük, küçük veya kalkık olabilir. Bir başka kişiye uygulanmış burun estetiğinin birebir kopyalanması doğallıktan uzaktır. Bu nedenle ameliyatın ön değerlendirmesi ve analizi çok önemlidir.

Bu analizde,  ameliyat esnasında nelerin yapılacağı planlanır. Hasta ile konuşularak ameliyattaki yol haritası ortaya konur. Hasta bu görüşmede tüm kaygı ve sorularını içtenlikle doktoru ile paylaşmalıdır.

 

Fonksiyonel Burun Estetiği

Burun yüzümüzün orta bölümünde ve yüzümüzü ikiye ayırdığından  en dikkat çeken yapısıdır. Koku alma, soluduğumuz havayı ısıtma, temizleme ve nemlendirme gibi çok önemli görevleri vardır. Burnun bu fonksiyonlarını bozan burun orta bölme (septum) eğrilikleri, konka denilen doğal  burun etlerinde şişme ve büyümeler, polip denilen burun içi etleri, burun boşluğu tümörleri burun fonksiyonlarını bozabilirler. Burnun sadece dış görünümünü düzelten ameliyatlara rinoplasti (burun estetiği), ilaveten kemik eğriliği veya et büyümesi sonucu burun tıkanıklığı şikayetine neden olan burun içi darlıklarının düzeltilmesini gerektiren ameliyatlara septorinoplasti  adı verilir.

Burnun bozulmuş fonksiyonlarının düzeltilmesi ve bu esnada dış görünüşünün de yüzümüzün diğer kısımları ile uyumlu, doğal ve estetik bir görünüme kavuşturulması fonksiyonel burun ameliyatlarının temelini oluşturur. Burnun fonksiyonlarının bozulmasında tek sorumlu burun iç yapıları değildir yüzün orta bölgesindeki cazibe merkezi olan burun dış yapıları da burnun fonksiyonlarına etki edebilir. Bu nedenle fonksiyonel bir burun elde etmek için çoğu zaman burun içini düzelmenin yanında burnun dışını da düzeltmemiz gerekmektedir.

Fonksiyonel burun estetiği diyebileceğimiz bu ameliyatla kişiyi sağlıklı, görevlerini yapabilen bir burun iç yapısı oluştururken estetik olarak ta güzel diğer yüz yapıları ile uyumlu hale getirebiliriz. Unutulmamalıdır ki burun dış yapısı ne kadar güzel olursa olsun kişi burun solunumu yapamıyor ve burnundan devamlı şikayet ediyorsa hiçbir zaman mutlu olamaz. Bu ameliyat yardımıyla burun iç yapıları görevlerini yapar hale getirirken burnun boyutları azaltılabilir veya arttırılabilir, burun ucunun veya köprüsünün şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya burun ile üst dudak arasındaki açı değiştirilebilir, burun sırtındaki kemik çıkıntılar alınarak düzeltilebilir.

Burun estetiği ameliyatları hastanın beğendiği bir kişinin burnunu söküp hastaya takmak gibi bir organ nakli ameliyatı da değildir. Bir terzinin kişinin üzerine diktiği ceket gibi kişiye özeldir. Bir terzinin dikeceği elbiseden alabileceği başarılı sonuç, kendisine verilen kumaşın ve malzemenin kalitesine bağlı olduğu gibi, estetik burun ameliyatlarında da ulaşılan başarı oranı, hastanın burun dokularının kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Burun cildinin kalın ya da ince olması, burun kıkırdaklarının sert ya da yumuşak olması, kıkırdak ve kemik üzerindeki kıvrımlar, yüzün asimetrisi ve hastanın vücut dokularının iyileşme farklılıkları ameliyat sonucunu etkileyebilen unsurlardır.

Kulak burun boğaz hekimi olarak hedefimiz ameliyat geçirdiği belli olan değil, doğal görünümlü bir burun oluşturmak ve yüzün diğer yapılarından gözlere dikkat çekmektir.

Burun yapısı nasıldır, burun estetiğinde önemli midir?

Burnun hem yatay hem de dikey planda yüzün ortasında bulunması onu cazibenin merkezi yapmıştır.

Burun dıştan içe sırasıyla cilt, cilt altı, kaslar, kemik-kıkırdak iskelet, mukozadan oluşmuştur. Burun içerisinde orta hatta septum adı verilen kıkırdak ve kemikten oluşan bir duvar mevcuttur.

Dış duvarlarında ise konka adı verilen ve solunum havasını ısıtıp nemlendiren işlevsel yapılar bulunur. Cilt kalınlığı rinoplasti sonuçlarını belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Kemik-kıkırdak iskeletin yapılan düzeltmelerle boyutları değişir, cilt yapısının bu değişime ayak uydurması gerekir. İnce deri altındaki bütün değişiklikleri gösterir iken kalın deri yapılan değişikliklerin görülmesini engelleyebilir. Daha iyi bir sonuç için orta cilt kalınlığı en iyisidir.

Nasıl bir burun?

Tüm yüz plastik ameliyatlarında olduğu gibi, gerçekçi beklentiler ön koşuldur. İdeal burun yoktur ameliyat sonrası burun kişiye uyan yüz ve vücut hatlarına uyan burun olmalıdır. Ameliyat öncesi yapılan görüşmede muayene bulguları ve çekilmiş fotoğraflar üzerinde konuşarak ve bilgisayar programları ile sanal ameliyat yaparak hangi bölgelere ne kadar müdahale edileceği ortaya konur.
Cilt yapısı, burun şekil bozukluğunun derecesi,yaş ve etnik köken burun üzerinde yapılacak düzeltmeleri sınırlayabilir. Burun estetiği yanında, çene, elmacık kemikleri ve dişlerde bozukluklar varsa gerekli müdahalelerle bu bölgelerin düzeltilmesi gerekebilir.
Güzellik göreceli bir kavramdır, ameliyat sonrası hasta mutlu ve doktor da aynı şekilde mutlu ise en iyi sonuç alınmıştır Burun şekli ne kadar önemli ise de  ilk öncelik burundan rahat nefes alabilmek olmalıdır.

Açık ve kapalı burun estetiği nedir hangisi tercih edilmelidir?

Burun uç kısmında yapılan kesi ile burnun tüm yapılarının görülebildiği rinoplastiye açık tüm kesilerin burun içinde olduğu rinoplastiye kapalı rinoplasti adını verebiliriz. Bu iki teknikte yapılan işlemler tamamiyle aynı olup yöntemlerde birtakım farklılıklar vardır.

Eğri burun ve aşırı kartilaj deformiteleri olan burunlarda burnun tamamına hakim olmak ve istediklerimi yapabilmek için açık burun estetiğini tercih ediyorum.

Bununla birlikte ameliyat öncesi değerlendirmemde kapalı ameliyatla düzelebilecek bir burunsa kapalı burun estetiğini uyguluyorum. Kapalı burun estetiği yaptığım hastalar daha çabuk iyileşiyor ve sonuçlar çok doğal oluyor. Sonuçta hasta için hangisi uygunsa onu yapmaya çalışıyorum.

Burun şekil bozukluğu burun tıkanıklığı nedeni midir?

Burun dış iskeletindeki şekil bozukları burun içi havayolunu daraltarak nefes alma zorluğuna neden olabilir. Yapılan endoskopik muayenede bu eğriliğin veya bozukluğun burun fonksiyonlarını etkilediğini düşünüyorsak hastamıza fonksiyonel burun estetiğini yani burun eğriliği ameliyatı ile burun estetiği ameliyatını aynı seansta olmasını öneriyorum.

Kulak burun boğaz uzmanı olarak bana gelen bazı uyku apnesi ve horlama hastalarıma da fonksiyonel burun estetiği önermekteyim. Çünkü bazı durumlarda burun içinden yapılan ameliyatlar burun tıkanıklığını düzeltemeyebilir.

Fotoğrafta ki  fonksiyonel burun estetiği yaptığım hastamın bana geliş nedeni sadece burundan nefes alamamaktı ve sadece burun içinden yapacağım ameliyatla bu şikayeti düzelmeyecekti.

 

Burun tıkanıklığım düzelir mi?

Estetik bir burun elde ederken burnun fizyolojik işlevlerini korumak çok önemlidir. Bir başka ifadeyle, estetik görünüm için burnun önemli  fonksiyonları feda edilmemelidir. Normal şartlarda rinoplasti burun tıkanıklığına neden olmaz. Nazal septum burnu iki eşit parçaya böler ve esas destek mekanizmasını oluşturur.

 

Septum deviasyonu (burun orta bölme eğriliği) doğuştan ya da travma nedeni ile oluşabilir. Ayrıca yan burun duvarından kaynaklanan konkaların (burun doğal etleri) büyümesi de solunum problemlerine neden olabilir. Burun içini örten mukoza, allerji, sigara içimi gibi nedenlerle büyüyebilir, şişebilir. Tüm bu nedenler hastada burun tıkanıklığı oluşturabilir. Bu açıdan hastalar muayene edilmeli ve muayene bulguları hastaya anlatılmalıdır.

 

Tıkayıcı tüm nedenler ameliyat sırasında düzeltilmelidir çünkü rinoplasti sonrası hava pasajı % 10-20 oranında daralmaktadır. Burun pasajında gerekli müdahaleler yapılıp septumdan alınan kıkırdaklarla burun pasajını açacak greftlemeler yapıldığında burun solunumu rahatlar .Yani rinoplasti burun tıkanıklığını düzelten bir ameliyattır veya öyle olmalıdır.

Eğri burunların düzelmesi mümkünmüdür?

Eğri burunların düzeltilmesi mümkündür. Eğri burunlarda burun iskeleti ve orta bölmesi kıkırdak hafızası denen olay yüzünden eğri tarafa yönelme isteğindedir. Bu problem asimetrik kıkırdak ve kemik eksizyonları ve gerekirse  burun orta bölme kıkırdaklarının bütün olarak dışarı alınarak düzeltilmesi ve yerine konulmasıyla aşılabilir. Sonrasında kıkırdak greftlerle destek yapı oluşturulur  ve asimetrik greftleme ile burun eğriliği düzeltilerek simetri sağlanır.

Burun estetiği ameliyatı nasıl olur?

Hasta ve doktorun tercihine göre burun estetiği lokal anestezi altında, sedasyon eşliğinde ya da genel anestezi altında yapılabilir.
Burun içi ve/veya dışı yapılabilecek insizyonları takiben septum deviasyonu (burnun orta kısmındaki duvarın eğriliği) düzeltilerek ameliyata başlanır.
Bu işlem fonksiyonel açıdan çok önemlidir. Septum deviasyonu düzeltildikten sonra ameliyat öncesinde yapılan plana göre tüm deformiteler tek tek düzeltilir.
Burun sırtında hump (kemer) var ise çıkarılır, düzensizlikler giderilir, gerekiyorsa burnun kemik yan duvarları kırılarak burun sırtında gelişen açıklık kapatılır.
Burun ucundaki kıkırdaklara yönelik müdahaleler yapılır. Septumdan elde edilen kıkırdaklar ameliyat sırasında çeşitli düzeltmeleri yapmak, dokulara destek olmak veya istenilen şekli vermek için kullanılır.
Hasta daha önce başka bir burun ameliyatı geçirmişse ve burun içerisinde yeterli miktarda kıkırdak bulunmuyorsa bu kıkırdaklar kulak veya kaburgadan da elde edilebilir. Başlangıçta yapılan kesiler dikilerek kapatılır.
Burun içerisine tampon veya kanama yoksa silikon (borulu nefes almaya izin veren) yerleştirilebilir. Burun önü kan sızıntılarını önlemek için gazlı bez ile kapatılabilir. Burun sırtı flasterlenerek alçı veya özel kalıplarla korumaya alınır ve ameliyat sonlandırılır.
Deri yeniden şekillendirilmiş burun üzerine yatırılır alçı veya ısı ile şekil verilen materyallerle desteklenir.