Burun estetiği ameliyatı nasıl olur?

Hasta ve doktorun tercihine göre burun estetiği lokal anestezi altında, sedasyon eşliğinde ya da genel anestezi altında yapılabilir.
Burun içi ve/veya dışı yapılabilecek insizyonları takiben septum deviasyonu (burnun orta kısmındaki duvarın eğriliği) düzeltilerek ameliyata başlanır.
Bu işlem fonksiyonel açıdan çok önemlidir. Septum deviasyonu düzeltildikten sonra ameliyat öncesinde yapılan plana göre tüm deformiteler tek tek düzeltilir.
Burun sırtında hump (kemer) var ise çıkarılır, düzensizlikler giderilir, gerekiyorsa burnun kemik yan duvarları kırılarak burun sırtında gelişen açıklık kapatılır.
Burun ucundaki kıkırdaklara yönelik müdahaleler yapılır. Septumdan elde edilen kıkırdaklar ameliyat sırasında çeşitli düzeltmeleri yapmak, dokulara destek olmak veya istenilen şekli vermek için kullanılır.
Hasta daha önce başka bir burun ameliyatı geçirmişse ve burun içerisinde yeterli miktarda kıkırdak bulunmuyorsa bu kıkırdaklar kulak veya kaburgadan da elde edilebilir. Başlangıçta yapılan kesiler dikilerek kapatılır.
Burun içerisine tampon veya kanama yoksa silikon (borulu nefes almaya izin veren) yerleştirilebilir. Burun önü kan sızıntılarını önlemek için gazlı bez ile kapatılabilir. Burun sırtı flasterlenerek alçı veya özel kalıplarla korumaya alınır ve ameliyat sonlandırılır.
Deri yeniden şekillendirilmiş burun üzerine yatırılır alçı veya ısı ile şekil verilen materyallerle desteklenir.